Eleccions de renovació del Consell Escolar.

Eleccions de renovació del Consell Escolar.

Circular informativa per a la comunitat educativa referida al procés electoral per a la renovació de 1a meitat del Consell Escolar.

Més endavant anirem informant de les candidatures presentades per part dels diferents sectors (profesorat, alumnat i famílies), així com de la possibilitat que tenen els pares, mares i representants legals d’execir el vot no presencial (per correu o per mediació).

Circular informativa núm_ 1