Un Ies compromés

Un Ies compromés

 

MªAngeles Gallego, mare representant del Consell Escolar viatjarà fins a Grècia en aquest projecte “Balloona Matata”.

 

proyecto IES Ausias March