Plurilingüe

PROYECTE PLURILINGÜE DE L’IES AUSIÀS MARCH

Des de fa alguns anys, l’IES Ausiàs March ha estat apostant per ampliar la seua oferta educativa en línia amb el que pensem que són les necessitats que la formació dels ciutadans del segle XXI requereix. Així, a més d’una “línia en valencià” i  una altra d’immersió progressiva, a l’Ausiàs ens hem llançat a què el nostre alumnat aconseguisca al final de la seua etapa educativa, un ús competent d’altres llengües (anglés, francés i alemany).

FAQ

Proyectos

ActividadesPluri