Calendari escolar

Inici del curs: 08 de setembre de 2016
Final del curs: 16 de juny de 2017
 

Dates d’avaluació:

Avaluació 0:  26 i 28 de setembre
1a avaluació: 12, 13, 14 i 15 de desembre Lliurament de notes: 21 de desembre (a partir de 18h)
2a avaluació: 6, 7, 8 i 9 de març Lliurament de notes: 14 de març (a partir de 18h)
Avaluació Final (2n batxillerat): 24 de maig
Lliurament de notes finals batxillerat: 25 de maig
Avaluació Final (resta de cursos): 06, 07 i 08 de juny
Lliurament de notas finals: 15 de juny (a partir de 18h)

Dates d’avaluació de pendents:

Pendients d’ESO:

1er parcial: setmana del 17 al 27 de gener

2n parcial: setmana del 25 d’abril al 5 de maig

Avaluació final: 10 de maig

Dates d’exámens extraordinaris;

2n Batxillerat: 26 de juny

Dates de proves P.A.U

prova ordinaria: 6, 7 i 8 de juny

prova extraordinaria: 4, 5 i 6 de juliol

Resta de cursos: 28, 29, 30 de juny i 3 de juliol

 

CONSELLS ESCOLARS ORDINARIS

Consell inici de curs: 19/09/2016

Aprovació PGA: 8/11/2016

Consell final d’avaluació (1ªaval): 22/12/2016

Consell final d’avaluació (2ªaval): 15/03/2017

Consell final de curs: 27/06/2017

 

Los comentarios están cerrados en este artículo, pero los trackbacks y pingbacks están abiertos.