Oferta educativa

L’IES Ausiàs March compta actualment amb tres línies d’ESO.

  1. Una d’elles és un Programa d’Ensenyament en Valencià (el que normalment es coneix amb el nom de “línia en Valencià”).
  2. Un grup mixt (Valencià-Castellà), en el que es desdoblen la majoria de les assignatures en funció de la preferència lingüística de l’alumne.
  3. Un Programa d’Incorporació Progressiva, en el que, a més de l’assignatura de Valencià, hi ha diverses assignatures que tenen com llengua vehicular el Valencià.

Com a centre que forma part de la Xarxa de Centres plurilingües de la Conselleria d’Educació també s’ofereix:

  1. Cursos d’ESO “plurilingüe” en el que s’imparteixen assignatures en valencià, castellà, anglés i francés.
  2. S’imparteixen i realitzen unitats en llengua estrangera: anglés i francés.
  3. En alguns cursos, una iniciació a l’alemany.

A més, també disposem d’un cicle de Formació Professional Bàsica de l’especialitat de Vidre i Ceràmica.

Quant a Batxillerat, el Centre ofereix al seu alumnat tres de les quatre modalitats: el Batxillerat Científic (amb les opcions de Ciències de la Natura i la Salut i la Cientificotècnica), l’Humanístic (opcions Humanística i de Ciències Socials) i l’Artístic (opcions d’Arts Plàstiques i d’Arts Aplicades i Disseny).

Arte01 Arte02