La importància de participar en les eleccions al Consell Escolar

La importància de participar en les eleccions al Consell Escolar

A tota la comunitat educativa.

Les eleccions al Consell Escolar són una important oportunitat per participar en les decisions més rellevants del centre. En el cas de les famílies, considerem que és fonamental que l’alumnat veja la implicació dels seus progenitors i representants legals. Participant fem que ells i elles també vulguen fer-ho. És per molts estudiants la primera oportunitat de ser protagonistes en un procés electoral democràtic  i, cas de ser elegit/da, una ocasió valuosíssima de representar als seus iguals en els òrgans decisoris del centre.

No cal recordar que, si podem, hem de mirar d’involucar-nos en el procés formatiu dels nostres menors. No fer-ho és, molt probablement, una oportunitat perduda que no podrem recuperar. Els instituts necessitem la implicació de tots els sectors educatius. La diversitat i la participació ens fa millors.  Aprofiteu l’oportunitat!!

____________________________________________________________________________________________________

 

A toda la comunidad educativa.

Las elecciones al Consejo Escolar son una importante oportunidad para participar en las decisiones más relevantes del centro. En el caso de las familias, consideramos que es fundamental que el alumnado vea la implicación de sus progenitores y representantes legales. Participando hacemos que ellos y ellas también quieran hacerlo. Es para muchos estudiantes la primera oportunidad de ser protagonistas en un proceso electoral democrático y, en caso de ser elegido/a, una ocasión valiosísima de representar a sus iguales en los órganos decisorios del centro.

No hace falta recordar que, si podemos, hemos de mirar de involucrarnos en el proceso formativo de nuestros menores. No hacerlo es, muy probablemente, una oportunidad perdida que no podremos recuperar. Los institutos necesitamos la implicación de todos los sectores educativos. La diversidad y la participación nos hace mejores. Aprovechad la oportunidad!!